Zimné štadióny

Twineco® registrovaná ochranná známka zariadení vyvíjaných slovenskou spoločnosťou ABC Food Machinery, spol. s r. o., ktoré svojou revolučnou technológiou a jedinečnou konštrukciou zaručuje najefektívnejšiu prevádzku.

Technológia firmy ABC Food Machinery, spol. s r. o. je ako jediná vyvíjaná špeciálne pre ľadové plochy a ich zázemie.

Technológia Twineco® svojou konštrukciou dokáže optimálne zabezpečovať aktuálne potreby tepla a chladu ľadovej plochy.

Športový rezort Altis

 • Projektová dokumentácia                          
 • Dodávka Technológie Twineco®
 • ľadová plocha 56×26
 • od vlhčenie hracej plochy
 • vykurovanie a chladenie objektov rezortu
 • vykurovanie vonkajších bazénov rezortu
 • príprava TUV pre rezort
 • diaľková správa a 24h servis technológie

Tréningová hala – Nitra                               

 • Projektová dokumentácia
 • Dodávka Technológie Twineco®
 • ľadová plocha 56×26
 • vykurovanie a chladenie objektu
 • od vlhčenie hracej plochy
 • príprava TUV pre objekt
 • diaľková správa a 24h servis technológie

PSK Aréna Prešov                                       

 • Projektová dokumentácia
 • Dodávka Technológie Twineco®
 • ľadová plocha 56×26
 • vykurovanie a chladenie objektu
 • od vlhčenie hracej plochy
 • príprava TUV pre objekt
 • vykurovanie priľahlého objektu školy
 • diaľková správa a 24h servis technológie

Zimný štadión Pezinok                               

 • Projektová dokumentácia
 • Dodávka Technológie Twineco®
 • ľadová plocha 56×26
 • vykurovanie a chladenie objektu
 • od vlhčenie hracej plochy
 • príprava TUV pre objekt
 • diaľková správa a 24h servis technológie

Zlatá medaila – NAJ Realizácie 1993-2018

 • Projekt tepelného čerpadla
 • Twineco® R717
 • Aréna Pezinok