VYKUROVANIE

Vykurovanie

VYKUROVANIE

Komplexné služby v oblasti vykurovania.

Naše služby:

 • Poradenstvo a konzultácie
 • Spracovanie projektovej a konštrukčnej dokumentácie schválenej úradom TI-SR
 • Dodávky celkov a častí na objednávku
 • Výroba a montáž
 • Servisno-opravárenské služby
 • Uvádzanie zariadení do prevádzky – 1. úradná skúška
 • Dodávka náhradných dielov a náhradných komponentov zo skladu
 • Rekonštrukcie a generálne opravy kotlov
 • Odborné prehliadky zariadení (revízie s vydaním revíznej správy)
 • Dodávka a montáž izolácií
 • Výroba, dodávka a montáž tlakových nádob
 • Výroba, dodávka a montáž tepelných čerpadiel, solárnych systémov, výmenníkových staníc
 • Servis výmenníkov tepla, dodávka náhradných tesnení a dosiek mnohých značiek

 

Firma disponuje oprávneniami na projektovanie, výstavbu, výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu technických zariadení plynových a tlakových.

 

NAPÍŠTE NÁM

+421 2 4363 6931 / abc@abcfood.sk