Servis

Sme držiteľom certifikátu ISO 9001 a máme všetky oprávnenia na projektovanie, výstavbu, výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu vyhradených technických zariadení.

Ako jediní disponujeme vlastným zariadením Twineco® na odsávanie NH3, ktorá je našim vlastným výrobkom.

Sme technickým garantom pre spoločnosť Danfoss – základný sortiment skladom.

Ponúkané služby:

 • Poradenstvo a konzultácie
 • Spracovanie projektovej a konštrukčnej dokumentácie schválenej úradom TI-SR
 • Uvádzanie zariadení do prevádzky – 1. úradná skúška
 • Úradné skúšky a revízie s vydaním revíznej správy – plynových tlakových nádob
 • Dodávka technologických celkov a častí zariadení pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu
 • Dodávka technologických celkov a častí chladiacich zariadení R717 a R723
 • Dodávka náhradných dielov a náhradných komponentov zo skladu (DANFOSS)
 • Diagnostika porúch a problémov
 • Rekonštrukcie a generálne opravy parných, teplovodných kotlov
 • Rekonštrukcie a generálne opravy piestových, skrutkových a turbo kompresorov
 • Pravidelný celoročný servis a Havarijný servis 24 hod. denne 7 dni v týždni
 • Servis kondenzátorov, výparníkov, poistných ventilov a chladiacich veží (tlakové a pevnostné skúšky)
 • Servis výmenníkov tepla, dodávka náhradných tesnení a dosiek mnohých značiek
 • Čistenie chladiacich veží, kondenzátorov, chladičov, výparníkov a doskových výmenníkov
 • Diaľková 24 hodinová správa strojovní
 • Vysoko výkonné a efektívne odsávanie NH3 systémov
 • Ekologická likvidácia NH3
 • Zabezpečujeme aj elektro a MaR servis