REALIZÁCIA

Realizácia

V krátkosti od našej ponuky k realizácii:

  • Nového zákazníka v súčasnosti oslovujeme kvalitnou a odborne vykonanou prácou, ako aj osobnou návštevou. Vzhľadom na dlhodobé pôsobenie v tejto oblasti má firma stály okruh zákazníkov.
  • Pokiaľ vie zákazník vyšpecifikovať problém alebo zadanie, ktoré chce riešiť, firma mu ponúkne jedno alebo viac možných technických riešení.
  • Pre prípady rekonštrukcií technických zariadení je potrebná ich obhliadka pre čo najreálnejšie a najúspornejšie posúdenie možného riešenia.
  • Pokiaľ si zákazník vybral alebo nevybral technické riešenie, pri výbere a lepšej orientácii mu pomôže vypracovaná predbežná cenová kalkulácia spracovaná v rámci ponuky technického riešenia.
  • Na základe ponuky si zákazník objednáva rozsah činností, kde komplexné zrealizovanie ponuky alebo jej častí firma vykonáva na základe zmluvných vzťahov. Prvým krokom je príprava projektovej dokumentácie a jej schválenie na príslušnom odbore TI-SR.
  • Ďalej sa na základe projektu uzatvárajú zmluvy o dodávke chladiaceho zariadenia ako celku alebo jeho častí podľa požiadaviek zákazníka. Stanoví sa harmonogram platieb a dodávok, čím sa môže riešiť otázka montáže či demontáže zariadení.
  • Firma disponuje oprávneniami pre výrobu, montáž a opravy plynových a tlakových zariadení. Odborní pracovníci firmy majú požadované oprávnenia na vykonávanie prác pre oblasť chladenia a vykurovania.
  • Firma zabezpečuje odborné spustenie do prevádzky, ako aj skúšobnú prevádzku pod dohľadom komisára pre oblasť bezpečnosti práce. Odovzdané zariadenie spĺňa nielen technické, ale aj všetky bezpečnostné požiadavky.
  • Zabezpečujeme odborné zaškolenie a preškolenie na základe vyhlášky č. 508/2009 SÚBP. Na základe požiadavky zákazníka vypracujeme k príslušnému zariadeniu prevádzkový predpis pre obsluhu.
  • Vzhľadom na bohaté skúseností pre túto oblasť firma disponuje skladom najnutnejších náhradných dielov, ako aj možnosťou dodávok náhradných dielov od výrobcov. Servisní pracovníci sú zaškolení na odborné opravy, likvidáciu havarijných stavov alebo pravidelné kontroly chladiacich zariadení.

 

Konzultačná činnosť a odborné poradenstvo je súčasťou našej práce pre našich súčasných i budúcich zákazníkov pre okamžité vyriešenie ich technických problémov.

NAPÍŠTE NÁM

+421 2 4363 6931 / abc@abcfood.sk