KVALITA

Kvalita

KVALITA

Politika kvality spoločnosti ABC Food Machinery, spol. s r.o. vychádza z etického kódexu, stratégie spoločnosti a rozvíja ju hlavne v nasledujúcich oblastiach.

Vo vzťahu k hodnotám a rozvoju spoločnosti:

 • kladieme dôraz na dosiahnutie stability a zlepšovania kvality našich služieb a výrobkov procesne orientovaným systémom kvality vo všetkých našich procesoch
 • vytvárame systém riadenia kvality a jeho zlepšovanie tak, aby prebiehalo ako trvalý proces
 • kladieme dôraz na kontinuálne zlepšovanie všetkých procesov riadenia, zvyšovanie úrovne znalostí všetkých našich zamestnancov, využívanie najnovších poznatkov pri riadení ľudských zdrojov a výrobného cyklu

Vo vzťahu k zákazníkom:

 • pri budovaní vzťahov so zákazníkmi kladieme dôraz na dlhodobú a obojstranne výhodnú spoluprácu, dodávame výrobky a služby s následným servisom v najvyššej možnej kvalite vo vzťahu k cene a požiadavkám zákazníka a k jeho úplnej spokojnosti
 • na prvé miesto v rozhodovacom procese riadenia staviame požiadavky zákazníka
 • preferujeme zvyšovanie obojstrannej dôvery uprednostnením osobného jednania

Vo vzťahu k zamestnancom:

 • vytvárame korektné vzťahy so svojimi zamestnancami, lebo si uvedomujeme, že výkon a dobré meno spoločnosti sú dané kvalitou ich zamestnancov
 • vytvárame priaznivú mzdovú politiku s ohľadom na plnenie plánovaných úloh a dosiahnutie zodpovedajúcej kvality a hospodárnosti výroby a termínov
 • zvyšujeme odbornú úroveň znalostí zamestnancov na všetkých úrovniach
 • pestujeme v zamestnancoch vedomie zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Vo vzťahu k dodávateľom:

 • budujeme kvalitnú spolupráci s dodávateľmi a spolupracujeme na vzájomnom rozvoji vzťahov
 • kladieme dôraz na odber dodávok v maximálnej možnej kvalite vo vzťahu k cene

Táto Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti ABC Food Machinery, spol. s r.o.

ABC Food Machinery spol. s r.o. kladie dôraz na kvalitu svojich služieb, čo sa spoločnosti vrátilo aj v roku 2004 keď získala od Slovenskeho zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku ocenenie CHLADNIE’2004 za svoj výrobok Chladič kvapalín s amoniakom.

V roku 2011 bola spoločnosť úspešne certifikovaná podľa normy ISO 9001, čím len potvrdila vysokú kvalitatívnu úroveň svojich služieb.

NAPÍŠTE NÁM

+421 2 4363 6931 / abc@abcfood.sk