CHLADENIE

Chladenie

CHLADENIE

Komplexné služby v oblasti priemyselného a komerčného chladenia.

Naše služby:

 • Poradenstvo a konzultácie
 • Spracovanie projektovej a konštrukčnej dokumentácie
 • Dodávky technologických chladiacich celkov a častí na objednávku
 • Výroba a montáž
 • Servisno-opravárenské služby
 • Uvádzanie zariadení do prevádzky – 1. úradná skúška
 • Dodávka náhradných dielov a náhradných komponentov zo skladu
 • Rekonštrukcie a generálne opravy kompresorov
 • Odborné prehliadky chladiacich zariadení (revízie s vydaním revíznej správy)
 • Dodávka a montáž izolácií
 • Výroba, dodávka a montáž tlakových nádob
 • Výroba, dodávka a montáž chladičov ľadovej vody a nemrznúcich zmesí
 • Zaškolenie personálu
 • Priemyselná automatizácia chladiacich systémov

 

Firma disponuje oprávneniami na projektovanie, výstavbu, výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu vyhradených technických zariadení.

NAPÍŠTE NÁM

+421 2 4363 6931 / abc@abcfood.sk