• 29. mája 2019

  Nová dvojstupňová jednotka Twin X Twin 200 R723

  Po úspešnom testovaní uvádzame na trh novú dvojstupňovú jednotku, ktorá môže byť použitá pri potrebe chladenia a mrazenia napríklad pri spracovaní mäsa alebo aj ako alternatíva pre obchodné reťazce.

  Twin x Twin 200 R723

  • 1. stupeň – Mraziaci výkon: 4kW – výstup glykol: -25°C
  • 2. stupeň – Chladiaci výkon: 16kW – výstup glykol: -5°C
  • Kondenzačný výkon: 30kW – kondenzačná teplota: +46,5°C
  • Extrémne nízka náplň chladiva R723:  Mrazenie – 1,5kg    Chladenie – 1,8kg
  • Priame odparovanie
 • 17. apríla 2019

  Medzinárodná konferencia v Ohride

  Zúčastnili sme sa konferencie v Macedónskom Ohride, kde témami diskusie boli: návrhy moderných amoniakových a CO2 systémov, rôzne aplikácie a technologické inovácie, zlepšenie energetickej účinnosti, technické smernice a bezpečnostné predpisy a to, že použitím viacerých chladív na báze amoniaku a CO2 používame technológie šetrné k životnému prostrediu. Na konferencii bolo odprezentovaných vyše 50 prác z celého sveta medzi nimi aj dve naše prezentované Ing. Jurajom Švingálom ml.

 • 27. marca 2019

  Medzinárodná konferencia IIR, Ohrid 11.3.-13.3.2019

   

  Boli sme pozvaní ako technický garant na medzinárodnú konferenciu IIR v Ohride, v Macedónsku (8th INTERNATIONAL CONFERENCE – Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies ), ktorá sa uskutoční v dňoch 11.-13. apríla 2019. Budeme prezentovať novodobé riešenia chladenia a vykurovania s prírodným chladivom spĺňajúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.  Na konferencii budeme prezentovať naše dve práce a to:

  Využívanie tepelného čerpadla Twineco ® R717 s minimálnou náplňou NH3 ako hlavný zdroj pre chladenie/vykurovanie na zimnom štadióne. (Aréna Pezinok)

  a

  Využívanie extrémne nízkej náplne chladiva R723 v praxi. (Mliekarenský priemysel)

 • 13. januára 2019

  Prírodne chladivo R723 len 5KG náplne na chladiaci výkon 141 KW

  Koncom roka 2018 sa nám podarilo úspešne zrealizovať novú koncepciu chladenia a vykurovania výrobných priestorov v mliekarenskom priemysle, pri použití našej technológie Twineco® využívajúcej prírodné chladivo R723 s minimálnou náplňou.

  Twineco® 300 R723

  – 141 KW chladiaci výkon

  – 187KW vykurovací výkon

  – teplotný spád chladenie glykol -5/0°C

  – teplotný spád vykurovanie glykol +30/+40°C

  Chladiaca jednotka zabezpečuje chladenie ako výrobných tak aj skladových priestorov do teploty +4°C, a na druhej strane využíva odpadové kondenzačné teplo na vykurovanie priestorov (hala/kancelária/šatňa), prípravu TUV ako aj odmrazovanie chladičov inštalovaných v priestoroch.

   

   

 • 3. decembra 2018

  Zlatá medaila – Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

  Dňa 25. októbra 2018 v hoteli Patria sa nám pri príležitosti 25.výročia založenia Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku podarilo získať ocenenie ZLATÁ MEDAILA, pri udeľovaní cien NAJ REALIZÁCIE 1993-2018, za náš projekt tepelného čerpadla (TwinEco R717) Aréna Pezinok – komerčný tréningový zimný štadión, ktorú nám udelil prezident SZ CHKT.  Taktiež ocenenie za realizácie chladenia priestorov (chladivo R723) v mäsovom priemysle – spracovaní hydiny.