29. mája 2019

Nová dvojstupňová jednotka Twin X Twin 200 R723

Po úspešnom testovaní uvádzame na trh novú dvojstupňovú jednotku, ktorá môže byť použitá pri potrebe chladenia a mrazenia napríklad pri spracovaní mäsa alebo aj ako alternatíva pre obchodné reťazce.

Twin x Twin 200 R723

  • 1. stupeň – Mraziaci výkon: 4kW – výstup glykol: -25°C
  • 2. stupeň – Chladiaci výkon: 16kW – výstup glykol: -5°C
  • Kondenzačný výkon: 30kW – kondenzačná teplota: +46,5°C
  • Extrémne nízka náplň chladiva R723:  Mrazenie – 1,5kg    Chladenie – 1,8kg
  • Priame odparovanie