17. apríla 2019

Medzinárodná konferencia v Ohride

Zúčastnili sme sa konferencie v Macedónskom Ohride, kde témami diskusie boli: návrhy moderných amoniakových a CO2 systémov, rôzne aplikácie a technologické inovácie, zlepšenie energetickej účinnosti, technické smernice a bezpečnostné predpisy a to, že použitím viacerých chladív na báze amoniaku a CO2 používame technológie šetrné k životnému prostrediu. Na konferencii bolo odprezentovaných vyše 50 prác z celého sveta medzi nimi aj dve naše prezentované Ing. Jurajom Švingálom ml.