27. marca 2019

Medzinárodná konferencia IIR, Ohrid 11.3.-13.3.2019

 

Boli sme pozvaní ako technický garant na medzinárodnú konferenciu IIR v Ohride, v Macedónsku (8th INTERNATIONAL CONFERENCE – Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies ), ktorá sa uskutoční v dňoch 11.-13. apríla 2019. Budeme prezentovať novodobé riešenia chladenia a vykurovania s prírodným chladivom spĺňajúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.  Na konferencii budeme prezentovať naše dve práce a to:

Využívanie tepelného čerpadla Twineco ® R717 s minimálnou náplňou NH3 ako hlavný zdroj pre chladenie/vykurovanie na zimnom štadióne. (Aréna Pezinok)

a

Využívanie extrémne nízkej náplne chladiva R723 v praxi. (Mliekarenský priemysel)