13. januára 2019

Prírodne chladivo R723 len 5KG náplne na chladiaci výkon 141 KW

Koncom roka 2018 sa nám podarilo úspešne zrealizovať novú koncepciu chladenia a vykurovania výrobných priestorov v mliekarenskom priemysle, pri použití našej technológie Twineco® využívajúcej prírodné chladivo R723 s minimálnou náplňou.

Twineco® 300 R723

– 141 KW chladiaci výkon

– 187KW vykurovací výkon

– teplotný spád chladenie glykol -5/0°C

– teplotný spád vykurovanie glykol +30/+40°C

Chladiaca jednotka zabezpečuje chladenie ako výrobných tak aj skladových priestorov do teploty +4°C, a na druhej strane využíva odpadové kondenzačné teplo na vykurovanie priestorov (hala/kancelária/šatňa), prípravu TUV ako aj odmrazovanie chladičov inštalovaných v priestoroch.